Spoločnosť GULDEN s.r.o. sa zaoberá elektroinštalačnými prácami, ktoré zahŕňajú rekonštrukciu, montáž, servis a revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Pôsobíme na trhu od roku 2013. Predstavujeme tím ľudí, ktorých cieľom je vyhovieť požiadavkám zákazníka. Celkový prístup k príslušnej problematike je sprevádzaný praktickým, estetickým a v neposlednom rade bezpečnostným riešením jednotlivých etáp činností elektroinštalačných prác. Spokojnosť našich zákazníkov je podmienená neustálym monitorovaním súčasných technických trendov a dizajnových štýlov v oblasti elektrotechniky. Jeden z hlavných cieľov našej spoločnosti je dodržanie serióznej  spolupráce.