O firme

 • domové a bytové elektroinštalácie
 • rekonštrukcia elektroinštalácie bytových a nebytových objektov
 • elektrické prípojky
 • oprava a údržba objektov do 1000 V
 • realizácia a rekonštrukcia bleskozvodov
 • elektronické domáce vrátniky
 • interierové, exterierové, schodiskové osvetlenie
 • elektronické zabezpečovacie a požiarne systémy
 • televízne a počítačové rozvody
 • revízie
 • poruchová služba NONSTOP